Zen Sangha Leuven – planning 2e trimester 2017

September Oktober November December
7/9 zazen 5/10 zazen 2/11 herfstvakantie 7/12 zazen
14/9 zazen 12/10 zazen 9/11 zazen 14/12 zazen
21/9 zazen + thee3 19/10 zazen + bezoek Frank Roshi 16/11 Geen zazen! 21/12 zazen + drink4
28/9 zazen 26/10 zazen + drink4 23/11 zazen + thee3 28/12 Kerstvakantie
30/11 zazen

Na de kerstvakantie hervatten we terug op donderdag 11/1/2018 om 19u30

Af en toe zal er een geleide meditatie zijn of een luisterkring (zie 1 in de legende hier onder) of een contemplatieve dialoog (zie 2). Deze activiteiten worden echter niet meer op voorhand gepland. Je kan aangeven dat je een individueel begeleidingsgesprek wenst door het gele kaartje, dat zich rechts onder je mat bevindt, op een goed zichtbare manier uit te steken. Tijdens de tweede meditatieperiode nodigt de begeleidster je dan uit voor een kort gesprek. Nieuwkomers krijgen een individueel kennismakingsgesprek en persoonlijke instructie.


Legende:
(1) Een luisterkring is een spirituele praktijk waar we spreken en luisteren vanuit ons hart. We geven woorden aan wat er in ons oprijst op dat moment, naar aanleiding van een tekst of een thema. We luisteren met een open hart, zonder te analyseren, te oordelen , akkoord of niet akkoord te gaan. Iedereen is vrij om wel of niet het woord te nemen. De oefening bestaat immers ook uit het luisteren, in stilte, met een open hart. Wat in de luisterkring gedeeld wordt, blijft binnen de kring en is dus confidentieel. De luisterkring gaat door ter vervanging van de derde zitperiode. Sanghaleden die niet wensen deel te nemen, ook niet stilzwijgend (waartoe zij wel van harte uitgenodigd zijn), hebben na de tweede wandelmeditatie de gelegenheid om te vertrekken.Bij het begin van de kring is er wat uitleg over de concrete werkwijze.
(2) Anders dan wat men spontaan zou kunnen denken, gaan we tijdens een contemplatieve dialoog niet in gesprek met elkaar, maar gaan alle deelnemers een innerlijk een dialoog aan met, of laten zich aanspreken door een korte uiteenzetting, tekst of gedicht. Na de lectuur hiervan volgen er drie rondes: na een periode van zitten, delen we wat we belangrijk vinden in wat er bij ons opgekomen is tijdens deze periode van zitten. Tijdens de tweede ronde verwoorden we wat er ons het meest getroffen heeft tijdens de eerste ronde. Tenslotte geeft iedereen aan wat hij of zij mee neemt van deze oefening. Indien men dat verkiest, kan men gerust een ronde overslaan, of de hele oefening stilzwijgend en aandachtig luisterend mee maken. Tussen elke ronde is er een korte periode van zazen.
Net voor de oefening zal er een meer gedetailleerde instructie gegeven worden.
(3) Gezellig samen zijn in onze zendo rond een kopje thee ter vervanging van de derde zitperiode. Dit is een mooie gelegenheid om wat bij te praten, of kennis te maken met de aanwezige sanghaleden.
(4) Na de derde zitperiode drinken we samen een glaasje in een naburige horecazaak om de vakantie, die voor de deur staat, te verwelkomen.